Instrukcja dla zdającego

1. Wejdź w ustawienia trenażera [czerwone koło z napisem ZMIEŃ]. Wybierz kwalifikację, z której chcesz sprawdzić swoją wiedzę. Określ ilość zadań (domyślnie 40). Ustal czas trwania testu (domyślnie 60 min.). Następnie kliknij w [zielone koło z napisem START]. Sprawdź poprawność ustawień trenażera w wyświetlonym oknie dialogowym. Kliknij w [zielone koło z napisem START], aby rozpocząć egzamin lub w [czerwone koło z napisem ZMIEŃ], aby ponownie zmienić ustawienia trenażera.
Ponadto trenażer można obsługiwać za pomocą menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy.

2. W trakcie trwania egzaminu ustawienia trenażera są niedostępne! Nawigacja po zadaniach testu odbywa się przez klikanie odnośników w kolorze zielonym [Następne] / [Poprzednie] lub wykorzystując pasek nawigacyjny po prawej stronie okna przeglądarki. Pasek nawigacyjny wyświetlamy poprzez kliknięcie na ikonę menu znajdującą się w prawym, górnym rogu okna przeglądarki. Ikona menu widoczna jest tylko wtedy, kiedy widoczne są wylosowane zadania egzaminacyjne.

3. Pasek nawigacyjny umożliwia skokowe przemieszczanie się między zadaniami testu. Numer zadania niezaznaczonego wyświetlany jest na czerwonym tle, a zaznaczonego na zielonym.

4. Test kwalifikacyjny można zakończyć wcześniej pod warunkiem, że zostały udzielone wszystkie odpowiedzi. W tym celu kliknij w [czerwone koło z napisem STOP] umieszczone za ostatnim zadaniem lub wybierz z menu kontekstowego [Zakończ test].

3. Egzamin zostanie zakończony automatycznie po upływie ustawionego czasu, bez względu na ilość zaznaczonych odpowiedzi.

5. Jeśli chcesz zakończyć test wcześniej bez zaznaczania wszystkich odpowiedzi to kliknij [Reset] w menu po lewej lub wybierz z menu kontekstowego [Zakończ test].

6. W jednym zadaniu można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

7. Po zakończonym teście wyświetlony zostanie wynik w procentach oraz ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi. Możesz przejrzeć swój zakończony test i zobaczyć odpowiedzi poprawne (kolor zielony) oraz błędne (kolor czerwony).
Możesz również dokonać analizy testu według wymagań egzaminacyjnych, co pozwoli określić stopień opanowania poszczególnych partii materiału nauczania.

8. W celu rozpoczęcia kolejnego testu należy zrestartować trenażer poprzez kliknięcie odnośnika [Reset] w menu po lewej.

9. Trenażer najlepiej uruchamiać w przeglądarce Mozilla, Chrome, Opera itp. Nie zaleca się przeglądarki IE w wersji wcześniejszej niż 11 ze względu na słabe wsparcie standardu HTML5.